BRIEF AAN DE LEDEN

Beste Democraten,

Ik ben enorm trots dat ik onze partij de afgelopen vier jaar heb mogen vertegenwoordigen in het Europees Parlement. Al die jaren in Brussel heb ik geknokt om het progressieve D66-geluid te laten horen. Om onze missie uit te dragen én te vertalen naar nieuwe Europese wetgeving. In deze periode ben ik ook gegroeid, als persoon en als D66-politica. Ik zou daarom graag jullie lijsttrekker zijn bij de aankomende verkiezingen.

Want het sociaal-liberale D66-geluid is ontzettend nodig in een veranderende wereld. Ik ben opgegroeid in een veilig en stabiel Europa, met volop kansen en grote welvaart. Ik stel mijzelf nu steeds vaker de vraag: geldt dit nog voor de komende generaties?
Afgelopen week hebben de stagiairs in het Europees Parlement alle Europarlementariërs opgeroepen om door te pakken op de Natuurherstelwet, omdat hun toekomst op het spel staat. Ik ben het helemaal met ze eens. Het mag niet zo zijn dat we zo voorzichtig zijn met hervormingen, dat we de nieuwe generaties laten stikken.

Het is precies om deze reden dat ik namens D66 prioriteit heb gelegd bij het sluiten van moderne, groene handelsovereenkomsten. Dit is belangrijk voor onze welvaart, maar ook het middel om duurzame systeemverandering te realiseren. We moeten bedrijven gaan steunen zodat zij eerlijker en duurzamer kunnen ondernemen. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat producten die gemaakt worden door dwangarbeid onze interne markt niet binnen mogen.

Democraten, onze missie is duidelijk: we moeten de boel hier in Brussel opschudden. We moeten af van het verstikkend landbouwbeleid, dat alleen nog de grootindustrie bedient. In plaats daarvan moeten we kansen scheppen voor innovatie. Maar dan moeten we durven om Europese fondsen anders uit te geven. We moeten af van het taboe op eigen middelen van de EU, oftewel: Europese belasting invoeren. Dat is de sleutel om deze noodzakelijke transformaties te realiseren en het is een slechte zaak dat Nederland hier aan de verkeerde kant van het touw loopt te trekken. Het moet radicaal anders.

Als mij een tweede termijn gegund is, dan bouw ik verder aan deze missie.

Ik ben jullie heel dankbaar voor de kans die jullie mij 4 jaar geleden gaven om jullie te vertegenwoordigen in Brussel. Ik heb fouten gemaakt en successen geboekt en daardoor heb ik enorm kunnen groeien. Ik zou graag een nieuwe, versterkte en vooral grotere D66-delegatie leiden. Een team dat zich realiseert dat we door echt samen te werken zoveel meer kunnen bereiken dan de som van onze zetels waard is. Dat verwachten mensen ook van D66, nog steeds de pro-Europese partij bij uitstek.

Democraten, laten we een nieuw Europees avontuur creëren. Dat kan alleen als wij in staat zijn nieuwe mensen mee te nemen in onze visie. Ik nodig jullie uit om met mij de straten op te gaan, de buurthuizen en scholen te bezoeken en met samen het gesprek aan te gaan in alle afdelingen en regio’s.

Laten we samen als een wervelwind door de straten van Nederland gaan om mensen ervan te overtuigen dat onze toekomst Europees is en dat D66 de partij is om die toekomst dichterbij te brengen. Daarvoor vraag ik jullie steun.

Groet,

Samira